Regulaminy

scroll

Regulamin obsługi Klientów w firmie Andrzej Bielak Biżuteria

Kraków, 1.09.2022

 • Wykonujemy obrączki z metali szlachetnych oraz innych materiałów wyłącznie na zamówienie, zamieszczone na naszej stronie www obrączki nie są wzorami w powszechnym rozumieniu – to przykładowe realizacje,  każda para wykonywana jest wg indywidualnych życzeń Klientów, w naszym sklepie oferowane są wyłącznie proste obrączki z damastu, kobaltu, tytanu i  tantalu.  Ceny przy zakupie obrączek w sklepie i zamawianych są takie same.
 • Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wykonujemy standardowo; ze złota próby 585 (14k), platyny 950  i palladu 500; na życzenie dostępna jest próba złota 750 (18k), nie wykonujemy wyrobów ze złota próby 375 i 333. Wyroby z białego złota wykonujemy standardowo ze złota próby 585 z dodatkiem niklu lub z dodatkiem palladu – takie złoto jest bardziej miękkie i droższe o ok. 20%. Wszystkie wyroby są oznaczone logo firmy oraz próbą metalu lub nazwą materiału w postaci niewielkiego graweru wewnętrznego.
 • Obrączki można zamówić poprzez spisanie umowy u każdego z naszych oficjalnych przedstawicieli – lista na stronie www – lub online, umowę uważa się za obowiązującą po podpisaniu druku umowy wraz klauzulą o zapoznaniu się z zasadami, wpłynięciu zaliczki najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty spisania umowy (gotówka, karta, przelew) i akceptacji przez pracownię wzoru od strony technologicznej.
 • Wszystkie podane w umowie terminy są orientacyjne
  (+ – kilka dni), są one potwierdzane przez przedstawicieli telefonicznie, SMSami lub mailowo, chyba że zostanie ustalony i wpisany w umowie nieprzekraczalny termin miary/odbioru.
 • Ostateczna akceptacja umowy następuje po sprawdzeniu czy nie ma technologicznych ograniczeń wykonania wyrobu. Jakkolwiek wszyscy przedstawiciele mają dużą wiedzę i kompetencje, ze względu na specyfikę działalności firmy mogą zdarzyć się sytuacje/zamówienia, które ze względów technologicznych są niewykonalne, w tej sytuacji proponujemy inne rozwiązaniu lub w przypadku rezygnacji z zamówienia zwracamy zaliczkę.
 • Nalegamy aby wszystkie zamawiane obrączki zostały zmierzone przed wykończeniem, ewentualna zmiana rozmiarów podczas miary jest bezpłatna. Każda kolejne zmiana rozmiaru jest płatna, przy czym cena jest ustalana i podawana Klientom przed rozpoczęciem prac do akceptacji. W prostych przypadkach rzadko przekracza 100 zł, w przypadku obrączek i pierścionków skomplikowanych, wielokamieniowych jest  wyższa,  a w pewnych skomplikowanych przypadkach może skutkować koniecznością wykonania nowego przedmiotu, co istotnie podnosi koszty. Podajemy je indywidualnie Klientom do akceptacji.
 • Umożliwiamy miary w dowolnym naszym przedstawicielstwie, a także w domu Klienta, podobnie jest z odbiorem gotowego wyrobu. Wysyłka do miary i odbiór w  domu Klienta (na terenie Polski) jest płatna (opłata kurierska wynosi 20 zł).
 • W przypadku wysyłki gotowego wyrobu do domu Klienta – wysyłamy zdjęcia wraz z rozliczeniem, wysyłka następuje po uiszczeniu należności.
 • Kolejne standardowe zmiany rozmiarów są również płatne, przez standardową zmianę rozmiaru rozumiemy powiększenie lub pomniejszenie wyrobu plus/minus dwa rozmiary jubilerskie, nie standardowe zmiany każdorazowo są konsultowane i uzgadniane z Klientami co do technologii i ceny.
 • Zmiana rozmiaru może wiązać się ze zmianą masy obrączki, jeżeli naddatek/ubytek przekracza wartość 10 zł – jest rozliczany wraz z kosztem zmiany rozmiaru.
 • Rozmiary obrączek są wyrażone w europejskich miarach lub w średnicy wyrażonej w mm. Nie odpowiadamy za błędne podanie nam rozmiary obrączek (dotyczy sytuacji braku możliwości zmierzenia przez nas rozmiarów palców Klientów).
 • Możliwość zmierzenia obrączek podczas przymiarki u przedstawiciela polega na samodzielnej decyzji Klienta i określeniu w jakim rozmiarze czuje się komfortowo. Przedstawiciel nie sugeruje i nie namawia na jakiś rozmiar, to Klient wg swoich odczuć decyduje i podpisuje formularz miary, w którym zawiera informacje o docelowym rozmiarze obrączek.
 • Wymiary prostych obrączek i pierścionków możemy zmienić dwukrotnie, bardziej skomplikowana budowa przedmiotu ogranicza te możliwości, w każdym przypadku należy pamiętać że wyroby nie są z gumy.
 • W odniesieniu do obrączek i pierścionków wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wynikające z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Zgodnie z art. 38 pkt 3 tej ustawy prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a takimi przedmiotami są obrączki i pierścionki wykonywane w firmie Andrzej Bielak Biżuteria
  1. Dopóki zamówione obrączki lub pierścionki nie zostały wykonane, Klient ma prawo w każdym czasie odstąpić od umowy. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez firmę Andrzej Bielak Biżuteria do dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, według następujących zasad:
  1. a) jeżeli rozpoczęto pracę nad zamówieniem, ale obrączki lub pierścionki nie są jeszcze gotowe do miary – 250,00 zł;
  2. b) jeżeli obrączki lub pierścionki są gotowe do miary – 1000,00 zł
  3. c) jeżeli obrączki lub pierścionki są gotowe do miary oraz wykonano dalsze prace nad obrączkami lub pierścionkami – 1000,00 zł powiększone o wartość prac, wycenioną indywidualnie w zależności od nakładu pracy i stopnia skomplikowania oraz zaawansowania prac.
 • W wypadku odstąpienia od umowy Klient ma prawo żądać wydania nieukończonych obrączek lub pierścionków. Wówczas, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w lit. a)-c) powyżej, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztu materiałów użytych do wykonania obrączek lub pierścionków, chyba że zamówienie zostało zrealizowane z wykorzystaniem złomu przekazanego przez Klienta.
 • Klient wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w pkt 15, z własną wierzytelnością o zwrot zaliczki uiszczonej na poczet wykonania obrączek lub pierścionków.
 • Jeśli ktoś np. kilku latach chce oddać obrączki, możemy je przyjąć w aktualnej cenie złomu. Dotyczy to wyłącznie obrączek ze złota oraz palladu. Kamieni szlachetnych nie odkupujemy.
 • Nie odpowiadamy za uszkodzenia obrączek podczas zmiany rozmiaru wykonywanej przez osoby/firmy trzecie. Zmieniamy rozmiary wszystkich naszych obrączek, ale trzeba się liczyć z tym, że w niektórych skomplikowanych egzemplarzach może być to kosztowne. Jeżeli podczas zmiany rozmiaru kamień ulegnie uszkodzeniu wprawiamy na nasz koszt nowy.
 • Zapewniamy dożywotni serwis obrączek, gwarancja na obrączki jest dożywotnia, nie obejmuje ona zmiany faktury i naturalnego ścierania wynikającej z standardowego użytkowania obrączek (drobne ryski i wybłyszczenia). Nie podlegają reklamacji; (jakkolwiek naprawiamy) uszkodzenia powstałe przy gwałtownym kontakcie z twardymi materiałami/przedmiotami, będące efektem upadku z wysokości na twarde podłoże, awaryjnego rozcięcia, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, drzwiami, naprawy itp. i przeróbki wykonywane w innych firmach.  Metale szlachetne są miękkie, ścieranie i wybłyszczanie powierzchni jest procesem naturalnym nie podlegającym gwarancji. Inne używane przez nas materiały również podlegają powyższym zasadom.
 • Obrączki czy pierścionki przekazane do zmiany rozmiaru, a posiadające wyraźnie ciemny grawer wykonany laserem, po korekcie rozmiaru mogą ulec rozjaśnieniu, to naturalny proces, gdy gotowy wyrób jest poddawany obróbce cieplnej.
 • Ze względu na ręczny charakter wykonywania obrączek i pierścionków dopuszczalne są odchyłki wymiarów +/- 0,15 mm – nie dotyczy to rozmiaru obrączek.
 • W przypadkach tego wymagających wykonujemy dla Klientów projekty grafik do grawerowania i wysyłamy do akceptacji. Projekty, które należą do naszej oferty, czyli są przez dotychczasowo wykonane, co można stwierdzić na stronie jak i w naszym archiwum fotograficznym są w cenie obrączek. Każdy projekt robiony na indywidualne zamówienie jest płatny 100 zł za jedną obrączkę (chyba, że na obu projekt jest taki sam). Trzy pierwsze poprawki są w cenie, większa liczba poprawek jest płatna, dotyczy to również sytuacji gdy wykonaliśmy projekty, a Klient finalnie zrezygnował z ich wygrawerowania. Koszt każdego kolejnego projektu to 100 zł za indywidualny projekt.
 • W przypadku dostarczenia materiałów własnych do grawerowania zamawiający oświadcza, że są one wolne od obciążeń prawnych oraz nie będą naruszać praw autorskich.
 • Układ i przebieg warstw mokume gane i stali damasceńskiej jest nieprzewidywalny, nie możemy zagwarantować konkretnego wyglądu – jest on podobny/zbliżony do prezentowanych w naszych materiałach, ale nigdy nie identyczny.
 • Przyjmujemy złom złota w rozliczeniu, jest on ważony w momencie dostarczenia, następnie trafia do pracowni gdzie jest fotografowany, sprawdzany pod kątem prób metali i ważony po wyjęciu kamieni, podkładek, mechanizmów zegarków itp. Wartość równa masie pomnożonej jest przez cenę skupu podaną w dniu spisania umowy  jest podawana Klientom do akceptacji telefonicznie. Po akceptacji złom jest topiony i trafia do rafinacji – po akceptacji wartości złomu ewentualny zwrot może nastąpić wyłącznie w postaci czystego złota (999) o masie wynikającej z przeliczenia prób. Dochowujemy wielkiej staranności przy wyjmowaniu kamieni ze złomu tym niemniej mogą zdarzyć się przypadki ich uszkodzenia zwłaszcza w przypadku kruchych kamieni (np. cyrkonie, szmaragdy) i bardzo małych.
 • Przyjmujemy złoto sentymentalne od Klientów zapewniając, że po rafinacji trafi do półfabrykatu = blachy z której będą wykonane obrączki, ze względów technologicznych (robimy obrączki bezszwowe, nie lutowane z paska ) wymagany jest spory nadmiar materiału, dlatego nie jesteśmy w stanie podać czy zagwarantować dokładnie jaki procent złota sentymentalnego znajdzie się w wyrobie, ale będzie w nim na pewno.
 • W tytule dokonywanych przelewem płatności na nasze konto należy bezwzględnie podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Brak numeru zamówienia w tytule wpłaty w korespondencji i przesyłkach może skutkować opóźnieniem realizacji zamówienia.
 • Używamy materiałów mających atest UE na uczulenia, tym niemniej takowe mogą się zdarzyć, w takim przypadku jest wiele rozwiązań – zawsze znajdujemy i uzgadniamy satysfakcjonujące Klienta.
 • W przypadku zgubienia obrączki lub pierścionka mamy pełne dane do odtworzenia identycznego egzemplarza, Pani/Pan Zguba może liczyć na spory upust.
 • Przy rozliczaniu wyrobów i złomów obowiązują ceny surowców z dnia podpisania umowy bez względu na zmiany ich cen na światowych giełdach, ceny surowców i złomu ustalamy nie wg cen kantorowych, tylko takich jakie płacimy w KGHM lub FlyingAtomGold, w których to firmach kupujemy złoto.
 • Kamienie do obrączek i pierścionków kupujemy u renomowanych dostawców gwarantujących ich „czyste” pochodzenie, wystawiamy certyfikaty kamieni – dla mniejszych firmowe, dla większych wystawiane przez certyfikowanych rzeczoznawców.
 • Nie oprawiamy kamieni Klientów, nie naprawiamy i poprawiamy biżuterii nie swojego autorstwa.
 • Obrączki wydajemy osobie, której dane widnieją na umowie.
 • Na wszystkie używane przez nas metale nieszlachetne – kobalt, tytan, tantal, cyrkon posiadamy certyfikaty jakości, na prośbę klienta możemy je udostępnić do wglądu.
 • Wszystkie przesyłki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek.
 • Standardowe napisy wewnątrz obrączek wykonujemy grawerką mechaniczną, technologia ta dopuszcza korektę ewentualnego błędu, w przypadku odręcznego pisma, grafiki, rysunków obrączki grawerujemy wewnątrz laserem, ewentualna korekta wymaga często zrobienia obrączki od nowa, prosimy bardzo rozważnie i odpowiedzialnie akceptować nadsyłane przez nas projekty.
 • Andrzej Bielak posiada niezbywalne prawa autorskie do wykonywanych przedmiotów, wzorów, zdjęć, elementów graficznych, tekstów, nie mogą być one powielane, kopiowane, modyfikowane ani użyte w jakikolwiek sposób bez zgody autora,  Klienci mogą ubiegać się o niewykorzystywanie zdjęć ich pierścionków i obrączek w celach reklamowych i marketingowych.
 • Materiały udostępniane w ramach realizacji zamówienia (zdjęcia, filmy) stanowią własność firmy Andrzej Bielak Biżuteria i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Zamówienia, w których miejsce odbioru jest poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty zaliczki. Nie wpłacenie zaliczki w ciągu dwóch dni od daty spisania umowy skutkuje anulowaniem zamówienia.
 • Firma Andrzej Bielak Biżuteria nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz wymagających odprawy celnej.
 • Podpisanie umowy/zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją w. wym. zasad.
 • Usługa dograwerowania, po odbiorze zamówienia jest możliwa, kwestie wyglądu i umiejscowienia są ustalane indywidualnie, o ile nie ma przeszkód technologicznych staramy się spełniać życzenia klientów.
 • Czas realizacji jest zawsze określany indywidualnie w zależności od możliwości pracowni, jeśli Klient zażyczy sobie wyjątkowo krótki czas realizacji zamówienia (co jest możliwe), za przyspieszoną usługę doliczamy 200 zł od obrączki/pierścionka.
 • Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej  podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, są to ceny przybliżone, podajemy je w celach orientacyjnych. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca od początku do końca realizacji zamówienia. Cena  nie zawiera kosztów przesyłki do klienta. Obrączki lub pierścionek można odebrać bezpłatnie u wszystkich przedstawicieli firmy. Wszystkie ceny w rozliczeniach są zaokrąglane do pełnych „dziesiątek”.
 • Sprawy sporne rozstrzygane są przed właściwymi sądami powszechnymi.
 • Niniejszym w imieniu własnym i Andrzej Bielak-Biżuteria deklaruję, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, mam świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzę działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przeze mnie działalności.

  Regulamin Promocji
  „Polecam Inne Obrączki
  edycja 1/2022”

   

  § 1. Organizator Promocji

  Promocja „Polecam Inne Obrączki: – edycja 1/2022 zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Andrzeja Bielaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Bielak Biżuteria z siedzibą w Krakowie, przy ul. Halczyna 3, NIP: 6770075095 zwanego dalej „Organizatorem”.

  § 2. Objaśnienie pojęć

  1. 1. Indywidualny Kod Rabatowy – kod rabatowy uprawniający do zawarcia z Organizatorem, w terminie do 30 kwietnia 2023 r., umowy na wykonanie pary obrączek o wartości katalogowej przekraczającej 2.000,00 zł z rabatem wynoszącym 7,7% od ceny katalogowej. Każdy Indywidualny Kod Rabatowy będzie przypisany do indywidualnie oznaczonego Klienta, który wyrazi zgodę na udział w Promocji oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. 2. Osoba Polecająca– pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie od 1 września 2022 r. do 31 marca 2023 zawarła z Organizatorem umowę,  której przedmiotem jest wykonanie pary obrączek oraz opłaciła i odebrała zamówione obrączki najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r., lub odebrała zamówione wcześniej obrączki po 1 września 2022 r., a następnie przekazała Osobie Zaproszonej Indywidualny Kod Rabatowy.
  3. 3. Osoba Zaproszona– pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. zawarła z Organizatorem umowę, której przedmiotem jest wykonanie pary obrączek o wartości katalogowej przekraczającej 2.000,00 zł i najpóźniej w dacie zawarcia umowy okazała Organizatorowi Indywidualny Kod Rabatowy otrzymany od Osoby Polecającej.
  4. 4. Podziękowanie – moneta okolicznościowa ze złota próby 585 o wartości 199 zł brutto, nazywana również „Złotym Bielakiem”.

  § 3. Zasady Promocji

  1. 1. W czasie trwania Promocji Osoby Zaproszone mogą składać zamówienia na obrączki używając Indywidualnego Kodu Rabatowego otrzymanego od Osoby Polecającej.
  2. 2. Indywidualny Kod Rabatowy jest wydawany Klientowi wraz z zamówionymi obrączkami, po opłaceniu 100% ceny zamówienia.
  3. 3. Osoba Polecająca nie może skorzystać z przypisanego do niej Indywidualnego Kodu Rabatowego (objaśnienie: rabat udzielany jest Osobie Zaproszonej, po okazaniu Indywidualnego Kodu Rabatowego, natomiast Osoba Polecająca może otrzymać z tytułu polecenia Podziękowanie od Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie)
  4. 4. Rabaty udzielane na podstawie Indywidualnych Kodów Rabatowych nie kumulują się (objaśnienie: maksymalny rabat na jedno zamówienie wynosi 7,7%, niezależnie od ilości Indywidualnych Kodów Rabatowych okazanych przez Osobę Zaproszoną) ani nie podlegają łączeniu z innymi promocjami Organizatora.
  5. 5. Indywidualny Kod Rabatowy może zostać wykorzystywany wielokrotnie.
  6. 6. Osoba Zaproszona może zostać Osobą Polecającą, po spełnieniu kryteriów określonych w §2 ust. 2.
  7. 7. Osoba Polecająca, której Indywidualny Kod Rabatowy zostanie wykorzystany przez Osobę Zaproszoną (tj. osobę spełniającą wszystkie kryteria określone w § 2 ust. 3), otrzyma od Organizatora jednego Złotego Bielaka za każdorazowe wykorzystanie przez Osobę Zaproszoną Indywidualnego Kodu Rabatowego przypisanego do tej Osoby Polecającej. Warunkiem otrzymania Złotego Bielaka jest opłacenie przez Osobę Zaproszoną 100% ceny zamówienia złożonego z wykorzystaniem Indywidualnego Kodu Rabatowego w terminie do 30 listopada 2023 r. i dodatkowo, w wypadku zamówień składanych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora, nieskorzystanie w tym terminie przez Osobę Zaproszoną z przysługującego jej prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  8. 8. Złote Bielaki zostaną dostarczone przez Organizatora w terminie do 23 grudnia 2023 r. na adres znajdujący się na terenie Polski, wskazany przez Klienta przy wyrażeniu zgody na udział w promocji. W wypadku zmiany adresu korespondencyjnego Klienta i niepoinformowania o tym Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Złotych Bielaków w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
  9. 9. Promocja trwa od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Po terminie Promocji Indywidualne Kody Rabatowe tracą ważność.
  10. 10. Nie ma limitu przyznawanych Podziękowań w ramach czasu trwania Promocji.
  11. 11. Uzyskane przez osobę Polecającą Podziękowanie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21
   ust. 1 pkt  68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  12. 12. Złotego Bielaka nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

  § 4 Dane osobowe

  1. 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Promocji jest Andrzej Bielak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Bielak Biżuteria z siedzibą w Krakowie, przy ul. Halczyna 3, NIP: 6770075095.
  2. 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w promocji w celu:
   • umożliwienia Klientowi korzystania z Promocji – podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   • rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia Administratorowi rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację;
   • ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed takimi roszczeniami.
  3. 3. Organizator przetwarza dane osób uczestniczących w Promocji na podstawie zgody na udział w Promocji oraz na przetwarzanie danych osobowych tych osób. Dane osobowe osób uczestniczących w Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień z Promocji, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamacje. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  4. 4. Każdej osobie uczestniczącej w Promocji przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  5. 5. Każdej osobie uczestniczącej w Promocji przysługuje prawo sprzeciwu – ze względu na jej szczególną sytuację – wobec przetwarzania jej danych osobowych.
  6. 6. Każdej osobie uczestniczącej w Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. 7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu skorzystania z Promocji, a także w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Promocji
  9. 9. Każdy ma prawo do wglądu i zmian w swoich danych osobowych

  § 5. Postanowienia końcowe

  1. 1. Treść tego Regulaminu jest dostępna:
   • U przedstawicieli firmy Andrzej Bielak Biżuteria
   • Na stronie internetowej
  2. 2. Więcej informacji udzielanych jest pod numerem telefonu: 607 62 73 64 oraz mailowo: biuro@inneobraczki.pl.
  3. 3. Reklamacje prosimy składać e-mailem na adres biuro@inneobraczki.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1.
  4. 4. Klient może odstąpić od Promocji, bez podawania przyczyny, składając oświadczenie e-mailem na adres biuro@inneobraczki.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1.

Nasza strona używa cookies.