Zmiana dowodu po ślubie

scroll
zmiana dowodu po ślubie

Ślub to nie tylko symboliczne zjednoczenie dwóch serc, ale również zmiana w statusie cywilnym. W związku z tym, po ślubie wiele osób decyduje się na zmianę danych na swoich dokumentach tożsamości, w tym dowodach osobistych. W poniższym artykule omówimy, jak przebiega zmiana dowodu po ślubie, ile czasu na to mamy i jak uniknąć utraty ważności dokumentów.

Akt małżeństwa przy zmianie dokumentów

Pierwszym krokiem w procesie zmiany dowodu po ślubie jest uzyskanie aktu małżeństwa. Dokument ten jest potwierdzeniem zawarcia małżeństwa i stanowi podstawę do zmiany danych na innych dokumentach. Akt małżeństwa można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego, w którym odbył się ślub. W przypadku ślubu cywilnego wydawany jest on od razu po ceremonii, a w przypadku ślubu kościelnego duchowny ma czas na przesłanie dokumentów, aż do 5 dni od daty ślubu.

Odpis aktu małżeństwa jest dokumentem, który pozwoli na dopełnienie formalności rozpoczęcie procesu zmiany dokumentów. Pierwsza kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa jest bezpłatna, za każdą kolejną trzeba zapłacić 22 zł. Natomiast, za odpis zupełny należy zapłacić 33 zł.

Kiedy konieczna jest zmiana dowodu po ślubie?

Zmiana dowodu po ślubie jest konieczna, wyłącznie, gdy zmieniły się nasze dane. W przypadku gdy zmienia się nazwisko (najczęściej u panny młodej), musimy wymienić dowód osobisty oraz inne dokumenty.

Czas na zgłoszenie zmiany dowodu

Wymiana dowodu może trwać do 30 dni (w większości przypadków nowy dowód wydawany jest po 10 – 14 dniach) i jest bezpłatna. Wniosek o zmianę nazwiska we właściwym urzędzie należy zgłosić w ciągu 30 dni, aby uniknąć problemów wynikających z posiadania dokumentów, które nie są aktualne. Proces wymiany dowodu w przypadku zmiany stanu cywilnego jest obowiązkowy.

Dokumenty potrzebne do zmiany dowodu

Aby dokonać zmiany danych na dowodzie osobistym, najczęściej będziesz musiał(a) dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Akt małżeństwa;
  2. Aktualną fotografię 35×45 mm;
  3. Dotychczasowy dokument tożsamości.

Gdzie zmienić dowód

Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od tego miejsca zameldowania oraz przez internet. w przypadku wizyty osobistej nie musisz przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje go w systemie na podstawie danych, które podasz, i danych z rejestru PESEL.

Jeśli ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Jeśli potrzebujesz tej opcji skontaktuj się bezpośrednio z organem gminy lub organem miasta na prawach powiatu, na którego terenie przebywasz.

Zmiana dowodu przez Internet

W Polsce dostępna jest opcja złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego drogą internetową. Można tego dokonać za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty. W takim przypadku konieczne może być skorzystanie z portalu e-usług państwowych i postępowanie zgodnie z instrukcjami.

Odbiór nowego dowodu po ślubie

Dowód osobisty można odebrać tylko osobiście, nawet jeżeli wniosek został złożony przez internet. Podczas odbioru konieczne będzie ustalenie kodów pin, które będę przypisane do e-dowodów, czyli jedynych dowodów, jakie są obecnie wydawane. Jeden kod służy do logowania, drugi do składania podpisu osobistego.

Zmiana adresu zamieszkania

Jeśli po ślubie zmieniliście również miejsce zamieszkania, pamiętaj o aktualizacji tego danych w dowodzie osobistym.

Nie zaniedbaj formalności

Zmiana dowodu po ślubie to ważna formalność, która pozwala odzwierciedlić zmiany w twoim życiu cywilnym. Ważne jest, aby nie zaniedbywać tego procesu i jak najszybciej po ślubie zgłosić się do odpowiedniego urzędu. Pamiętaj, że termin na zmianę dowodu jest ograniczony, dlatego warto działać sprawnie, aby uniknąć utraty ważności dokumentu i zyskać chwilę na wymianę innych dokumentów.