Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca…