Poradnia rodzinna przed ślubem – ile trwa, kosztuje i na czym polega?

scroll
poradnia rodzinna przed ślubem ile trwa kosztuje i na czym polega

Poradnia rodzinna przed ślubem to formalność, ale także klucz do zdrowego rozpoczęcia małżeństwa. Ślub to nie tylko romantyczny moment, ale również przejście do nowego etapu życia, w którym ważne są umiejętności komunikacyjne, zrozumienie siebie nawzajem i gotowość do pokonywania trudności. Poradnia rodzinna przed ślubem określana także jako kurs przedmałżeński może stanowić cenny krok dla par, które chcą lepiej zrozumieć swoje relacje, przygotować się na wspólne życie i budować trwałe fundamenty swojego małżeństwa. Przekonajcie się ile trwa i czego dowiecie się w czasie jej odwiedzin.

Poradnia rodzinna przed ślubem, na czym polega?

Jednym z wymogów zawarcia ślubu kościelnego jest odbycie kursu przedmałżeńskiego.

Poradnictwo rodzinne przed ślubem ma formę zajęć, kursu skoncentrowanego na parze, którego celem jest pomoc przyszłym małżonkom w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, rozwiązaniu ewentualnych konfliktów i umocnieniu ich związku. Zazwyczaj skupia się ona na różnych aspektach przygotowania do ślubu oraz życia małżeńskiego, takich jak komunikacja, zarządzanie konfliktami, współżycie, wartości i cele życiowe.

Kto może prowadzić parafialną poradnię rodzinną?

Poradnie rodzinne znajdują się najczęściej przy parafiach. Prowadzą je doradcy życia rodzinnego (pary lub pojedyncze osoby). Doradcami w poradniach są osoby świeckie, które ukończyły diecezjalne studium rodziny. Są dodatkowo nauczycielami metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz mają ważną misję kanoniczną do posługi w takiej poradni. Często spotkamy tutaj psychologów, mediatorów rodzinnych, prawników, oraz katechetów.

Kiedy zgłosić się do poradni przedmałżeńskiej?

Narzeczeni powinni zgłosić się do poradni najlepiej kilka miesięcy przed zawarciem małżeństwa. Ważne, żeby para zgłosiła się razem, ponieważ przygotowanie do wspólnego życia powinno dotyczyć obojgu współmałżonków.

Poradnia rodzinna przed ślubem ile trwa i jak wygląda?

Czas trwania sesji w poradni rodzinnej przed ślubem może się różnić w zależności od programu i preferencji pary. Zazwyczaj są to 3 sesje, które można odbyć od kilku miesięcy do kilku tygodni do nawet 12 miesięcy przed ślubem w formie weekendowych spotkań. Druga forma to seria 10-tygodniowych zajęć w kościele z księdzem.

Zajęcia/sesje w poradni w zależności od poradni mogą odbyć się wyłącznie z parą, której dotyczą lub w większych grupach. Kurs przedmałżeński ma formę wykładu z warsztatami.

Sesje te są zwykle dostosowane do indywidualnych potrzeb pary, a tematy poruszane w trakcie rozmów obejmują:

 • Rodzina: Uświadomienie Wam, czym jest rodzina wasza i rodzina dalszego pochodzenia. Na czym polega odpowiedzialność za rodzinę (siebie nawzajem i dzieci). Uświadomienie Was czym jest życie i kiedy ono się zaczyna. Pomóc świadomie zaplanować rodzinę.
 • Komunikacja: Skuteczna komunikacja stanowi kluczowy element zdrowego związku. Para uczestnicząca w sesjach zdobywa narzędzia do wyrażania swoich uczuć i potrzeb oraz nauki słuchania partnera.
 • Zarządzanie konfliktami: Konflikty są nieodłączną częścią każdego związku. W poradni rodzinnej para uczy się, jak skutecznie radzić sobie z konfliktami, unikać eskalacji sporów i szukać konstruktywnych rozwiązań.
 • Emocje, uczucia, relacje wartości i cele: Sesje pomagają parze zidentyfikować wspólne wartości i cele życiowe, a także radzą, jak efektywnie współpracować w dążeniu do nich.
 • Intymność i bliskość emocjonalna: Poradnia rodzinna skupia się również na rozwijaniu intymności emocjonalnej i fizycznej między partnerami, pomagając w budowaniu głębokiego związku. Poruszane są kwestie metod naturalnego rozpoznawania płodności (nie chodzi o kalendarzyk małżeński), metod antykoncepcji i ich wpływu na osoby oraz związek.
 • Obrączka i jej symbolika oraz postrzeganie osoby w obrączce przez osoby z zewnątrz.

Ile kosztuje poradnia rodzinna przed ślubem?

Koszty sesji w poradni rodzinnej przed ślubem mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Poradnia życia rodzinnego przeważnie jest płatna i kosztuje 50 – 100 zł.

Dlaczego warto skorzystać z poradni rodzinnej przed ślubem?

 • Lepsze zrozumienie partnera: Sesje w poradni rodzinnej pomagają parze lepiej zrozumieć siebie nawzajem, odkryć swoje oczekiwania i pragnienia.
 • Budowanie umiejętności komunikacyjnych: Skuteczna komunikacja to klucz do zdrowego związku. Poradnia pomaga w rozwinięciu umiejętności wyrażania siebie i słuchania partnera.
 • Zapobieganie konfliktom: Poprzez naukę skutecznego zarządzania konfliktami, para zyskuje narzędzia do radzenia sobie z trudnościami i unikania eskalacji sporów.
 • Świadome planowanie rodziny: Dzięki poznanym metodom naturalnego rozpoznawania płodności nauczycie się zapobiegać nieplanowanym ciążą
 • Wspólne kształtowanie przyszłości: Sesje w poradni pomagają parze wspólnie kształtować swoją przyszłość, określając wspólne cele i wartości, co przyczynia się do budowy trwałego związku.

Inwestycja w zdrowe małżeństwo i rodzinę

Poradnia rodzinna przed ślubem to inwestycja w przyszłość związku. Dzięki profesjonalnej pomocy, przyszłe małżeństwo może zyskać solidne fundamenty, które pomogą mu przetrwać trudności i cieszyć się długotrwałą harmonią. Warto rozważyć udział we wspomnianym programie, aby zbudować zdrowy, zrównoważony związek, który przyniesie radość i spełnienie na lata.