Akt chrztu do ślubu – jak uzyskać, ile kosztuje i czy jest potrzebny

scroll
akt chrztu do ślubu

Musisz załatwić akt chrztu do ślubu? Akt, świadectwo, metryka chrztu lub jego odpis to kluczowy dokument przewijający się kilkakrotnie przez życie każdego katolika. Jest on niezbędny do wielu sakramentów i formalności kościelnych w tym ślubu. Jego uzyskanie jest prostym, ale ważnym procesem. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest akt chrztu, jakie informacje zawiera, jak go uzyskać, ile to kosztuje, czy jest wymagany przy ślubie oraz do czego właściwie jest potrzebny.

Czym jest akt chrztu?

Akt chrztu to oficjalne potwierdzenie przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Jest przechowywany w księgach chrztów danej parafii i zawiera szczegółowe informacje o ochrzczonym, jego rodzicach i rodzicach chrzestnych, a także o dacie i miejscu udzielenia sakramentu. Jest to prawdopodobnie pierwszy dokument, jaki przyjdzie Wam załatwić na ślub.

Jak wygląda akt chrztu i co zawiera?

Na dokumencie znajdują się:

  1. dane osoby ochrzczonej,
  2. dane rodziców,
  3. dane rodziców chrzestnych,
  4. nazwa parafii,
  5. data udzielenia chrztu,
  6. imię i nazwisko kapłana udzielającego sakramentu.

Do czego potrzebny jest akt chrztu?

Akt chrztu jest wymagany przy załatwianiu formalności związanych ze ślubem, ale także z Pierwszą Komunią Świętą, sakramentem bierzmowania, przyjmowaniem sakramentu kapłaństwa oraz dokonaniem apostazji.

WAŻNE: W przypadku ślubu akt potrzeby będzie już na samym początku drogi,  podczas pierwszej wizyty w kancelarii parafialnej. W kościele katolickim warunkiem zawarcia ślubu kościelnego jest bycie ochrzczonym. Jest to więc pierwszy dokument, o który zapyta Was ksiądz przy rozmowie o planowanym ślubie. Akt chrztu nie jest wymagany do zawarcia ślubu cywilnego. Jednak jest istotny przy ślubie kościelnym/konkordatowym.

Jak uzyskać metrykę chrztu do ślubu?

Akt chrztu do ślubu można uzyskać na cztery sposoby:

  • Osobiście w kancelarii parafialnej kościoła, w którym udzielono chrztu.
  • Telefonicznie, dzwoniąc do kancelarii parafialnej.
  • Listownie, wysyłając prośbę na adres parafii.
  • Przez Internet, wysyłając prośbę online.

Oczywiście nie w każdej parafii uzyskamy świadectwo chrztu świętego każdym sposobem. Dlatego zorientujecie się jak to wygląda w waszej parafii.

Ile kosztują akty chrztu?

Cena zaświadczenia o chrzcie zależy od parafii i cena zazwyczaj waha się od 20 do 100 złotych. W niektórych parafiach świadectwo chrztu wydawane jest bezpłatnie, w niektórych zamiast ceny usłyszymy „co łaska”.

Ile czasu czeka się na wydanie świadectwa chrztu lub odpisu?

Czas oczekiwania na odpis aktu chrztu zależy od sposobu wnioskowania, ale zazwyczaj trwa około 7 dni.

Akt chrztu do ślubu ile jest ważny?

Akt chrztu po wydaniu jest ważny 6 miesięcy, a jako że od niego zaczynamy zbieranie dokumentów, cała przygoda z organizacją formalnych zaślubin rozpoczyna się właśnie w czasie 3-6 miesięcy przed planowaną datą zaślubin. Jeśli chcecie powiedzieć Sakramentalne ,,Tak” w zgodzie z wiarą musicie pobrać dokument z parafii, w której zostaliście ochrzczeni. Następnie należy dostarczyć świadectwo chrztu do proboszcza parafii, w którym odbędzie się Sakrament zaślubin (warto go mieć już podczas pierwszej wizyty).

Czy ksiądz może odmówić wydania świadectwa chrztu do ślubu?

Kancelaria parafialna nie może odmówić wydania aktu chrztu świętego, bez względu na zamiary osoby zainteresowanej. Kwestię tę reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 roku. Zgodnie z nim osoba zainteresowana ma prawo uzyskać dokument, na którym widnieją jej dane.